Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Wędrująca książka

W ramach projektu uczestnicy pracowali w 10 zespołach, komunikowali się za pomocą portalu społecznościowego.
Każdy uczestnik (przedszkole, szkoła) był zobowiązany przygotować swoją książkę (stworzyć tytuł i narysować bohaterkę)
i przesłać ją dalej pod wskazany adres (według harmonogramu wysyłki).
Następnie uczestnik, który otrzymał taki początek książki, musiał dopisać fragment utworu i zrobić ilustracje do swojego wpisu.
W ten sposób z jednej dziesięcioosobowej grupy w obiegu jest 10 książek. Dzieci wraz z nauczycielem ustalali,
co chcą zapisać, odczytują treść stworzoną, negocjowalii dyskutowali nad dalszymi losami bohatera.
Książka krążyła, aż z gotowym zakończeniem wróciła do właściciela.
Nasza książka pod tytułem „Ola i jej czarodziejskie buty”  wróciła już  do nas:-).