Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Spotkanie ze strażakami

W trakcie spotkania strażacy zaprezentowali „strój strażaka” oraz sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych.
Ogromną atrakcją były wozy strażackie, którymi przyjechali „nasi goście”. Strażacy zademonstrowali przedszkolakom
w jaki sposób leci woda z węża strażackiego oraz z armatki wodnej, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród dzieci.
Dzieci oraz grono pedagogiczne z okazji Święta Dnia Strażaka wszystkim strażakom składają najlepsze życzenia!