Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Szkoły partnerskie

S z k o ł y    P a r t n e r s k i e:

                                                       Projekty w ramach międzynarodowej współpracy szkół
realizowane w Gimnazjum i Szkole Podstawowej
       im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu       
                                                                              
                                                                    

  1. Wymiana uczniów Gimnazjum w Kamieniu z uczniami Zakladnej Školy w Černošicích, Czechy; wizyta polskich uczniów w szkole partnerskiej: 1-3. 12.2014 r.
  2. Klub korespondencyjny – wymiana korespondencji pocztą tradycyjną  i z wykorzystaniem TIK ze szkołami:
        A.    Szkoła Podstawowa w Szaluszce, region Kabardo-Bałkaria, Rosja, od r. szk. 2012/2013 – nadal.
        B.    Szkoła Podstawowa w Gavrio, wyspa Andros, Grecja, 2014/2015.
  3. Program edukacyjny UE eTwinning, projekty ze szkołami:
        A.    Opowieści o zamkach, Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci,  Pribinova , Słowacja,  2009/2010,
        B.     Tatry polskie, Tatry słowackie, Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci,  Pribinova, Słowacja, 2010/2011,
        C.    Spotkania europejskich szkół – odkrywamy różnice i podobieństwa,  Liceo delle Scienze Umane, Economico Sociale e Coreutico "Sofonisba Anguissola", Włochy, 2011/2012, 2012/2013,
        D.    Słowiańskie tradycje, Zakladna Škola w Černošicích, Czechy, 2014/2015 r.
    4. Wizyty  uczniów z Røkland Skole, region Nordland, Norwegia: 2010 r., 2013 r., 2014 r.
    5. Organizacji 5 międzynarodowych wystaw plastycznych uczniów i nauczycieli z Polski, Austrii i Norwegii w Polsce m.in. w Galerii Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie, Nordic House w Krakowie (Przedstawicielstwo Danii),    galeriach Domów Kultury w Krakowie oraz Bibliotece Gminnej w Czernichowie, lata: 2000 – 2003.
    6. Wymiana uczniów z Hauptschule Rottenmann, Styria, Austria  - 2001 r., 2004 r., finansowanie ze środków własnych.
    7. Wymiana  nauczycieli z nauczycielami Hauptschule Rottenmann, region Styria, Austria  - 1999 r., 2001 r.
    8. Współpraca  uczniów Gimnazjum w Kamieniu z uczniami Strzeleckiej Szkoły Podstawowej w Strzelczyskach na Ukrainie – pozostałe wymiany uczniów:  2004 r., 2007 r., 2008 r., finansowanie ze środków własnych.
    9. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży, projekt pilotażowy,
tytuł: Poznajmy się w Polsce,
- partner ukraiński: Strzelecka Szkoła Podstawowa, Strzelczyska, obwód Lwowski,
- czas realizacji – listopad 2006 r.,
- dofinansowanie ze środków MKNiDN.
   10. Program Socrates Comenius – Projekt Szkolny, tytuł:
"Professional connections and the way from school to working life”,
- partnerzy: 15 szkół z Polski, Austrii i Norwegii,
- lata realizacji: 2000-2003,
- dofinansowanie ze środków UE.