Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Pierwszy krok... w szkole, w środowisku lokalnym, w życiu

Grecja

W dniach 4-8 maja 2015 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kamieniu odbyli szkolenie typu job shadowing "Pierwszy krok... w szkole, w środowisku lokalnym, w życiu" w szkole partnerskiej w Gavrio (Andros, Grecja) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (numer projektu 2014-1-PL01-KA101-000623). Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk w obszarze metodyki, pedagogiki, organizacji pracy na lekcji, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W ramach projektu nauczyciele obserwowali lekcje, prowadzili zajęcia warsztatowe z uczniami ze szkoły partnerskiej ("Dzień Polski"), przeprowadzili wywiady indywidualne i grupowe z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Odbyło się również posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym nauczyciele obu szkół omówili systemy edukacji w Polsce i Grecji oraz wymienili doświadczenia dotyczące ich codziennej pracy.

Zobacz galerię zdjęć z projektu