Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Projekty

Pierwszy krok... w szkole, w środowisku lokalnym, w życiu

GrecjaProjekt był realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu we współpracy ze Szkołą Podstawową w Gavrio (Grecja, wyspa Andros) w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na założeniach programu Erasmus + Akcja 1 – Mobilność edukacyjna, Wyjazdy kadry edukacyjnej w sektorze Edukacja szkolna.

Szkoły partnerskie

Projekty w ramach międzynarodowej współpracy szkół realizowane w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

1. Wymiana uczniów Gimnazjum w Kamieniu z uczniami Zakladnej Školy w Černošicích, Czechy; wizyta polskich uczniów w szkole partnerskiej: 1-3. 12.2014 r.
2. Klub korespondencyjny – wymiana korespondencji pocztą tradycyjną  i z wykorzystaniem TIK ze szkołami:
        A.    Szkoła Podstawowa w Szaluszce, region Kabardo-Bałkaria, Rosja, od r. szk. 2014/2015 – nadal.
        B.    Szkoła Podstawowa w Gavrio, wyspa Andros, Grecja, 2014/2015.