Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Projekty

Szkoła eTwinning 2020 - 2021

Nasza szkoła otrzymała odznakę Szkoła eTwinning 2020 - 2021.                                                                                 

Kolejna Krajowa Odznaka Jakości

                                                           Krajowa Odznaka Jakości za projekt "La Musique en Europe! 

Europejskie Odznaki Jakości 2019

 

  Kolejny rok – kolejne Europejskie Odznaki Jakości!    Gratulacje dla uczestników projektów
„Coding and robotics    in stories” oraz „Singing Christmas”.       


Projekty eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

1. Passport to the future

2. Xmas cards exchange, traditional project. 19-20

3. People that changed Europe

4. Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków

5. Listy do Świata


„Paszport do przyszłości”

   W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy przedsięwzięcie „Paszport do przyszłości” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” program PO WER.  Jego głównym celem jest rozwój i wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów m.in. w zakresie posługiwania się językami obcymi, umiejętności uczenia się, a także innych kompetencji istotnych dla rozwoju osobistego i wyboru przyszłej ścieżki kariery. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa tygodniowe wyjazdy zagraniczne: wizyta w Collège Saint-Martin (Pontchâteau, Francja) oraz Heinäveden yläkoulu (Heinävesi, Finlandia), podczas których uczniowie będą uczestniczyć w życiu codziennym szkół, zwiedzą miejsca kultury oraz poznają systemy edukacji  i sposoby skutecznego poszukiwania pracy. Ważną częścią projektu będzie komunikacja i współpraca z rówieśnikami ze szkół partnerskich, zarówno podczas mobilności jak i całorocznego projektu eTwinning.  Uczniowie będą również brać udział w zajęciach przygotowawczych m.in. językowo-kulturowych i geograficznych. Nabędą wiele praktycznych umiejętności, takich jak planowanie podróży, lot samolotem, poruszanie się transportem publicznym za granicą, samodzielne wyszukiwanie i weryfikowanie informacji.  Udział w projekcie jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.