Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Historia szkoły

 Kamień - wieś podkrakowska, w gminie Czernichów, na lewym brzegu Wisły, okolona przepięknymi sosnowo-bukowymi lasami, usadowiona wśród kopulastych wzgórz wapiennych pochodzenia górno jurajskiego, należy do grona miejscowości o bardzo starym rodowodzie. Wieś została założona w 1319 roku, kiedy na tronie polskim zasiadł król Władysław Łokietek. Przez sto  następnych lat pozostawała w rękach właścicieli dziedzicznych rodu Kamieńskich, najpierw herbu Jastrzębiec,
a potem herbu Ostoja i Doliwa. W 1408 roku pierwotni właściciele odsprzedali wieś krakowskiemu klasztorowi Bożego Ciała. Klasztor prowadził we wsi bogatą działalność gospodarczą – uprawę roli, eksploatację wapieni i wypalanie wapna, produkcję cegły i dachówki oraz mały przemysł drzewny. 

Od 1859 roku pracował we wsi ks. Stanisław Słotwiński, opat zakonu kanoników regularnych laterańskich i prepozyt klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. Jednym z wielu dzieł, które pozostawił po sobie we wsi ks. Słotwiński jest szkoła.     Została otwarta w 1866 roku. Szkoła była zawsze istotnym elementem w życiu wsi. Jej efekty to nie tylko oceny w zachowanych arkuszach i na świadectwach, to również wszystko to, co otacza ludzi, którzy do niej uczęszczają, ich kultura intelektualna, duchowa i materialna.

 Po  II wojnie światowej szkoła przeniosła się ze starych i ciasnych, pamiętający czasy opata Słotwińskiego, do nowych, piętrowych i przestrzennych budynków, wzniesionych w latach 1965-1968 dla uczczenia millenium chrztu i państwa polskiego, przeżyła też kilka reform i przebudowę,
a także świętowała uroczyście jubileusz 130 lat swojej działalności (1996). Po reformie przeprowadzonej w 1999 roku w jej budynkach znalazły miejsce przedszkola, szkoła podstawowa
i gimnazjum. W 2002 roku z funkcjonujących we wsi placówek edukacyjno - oświatowych utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu, którym kierowali: Barbara Derwisz-Waga (2001-2007), Jarosław Chodźko (2007-2008) , Maria Szczurek (2008-2010) i od 2010 roku Renata Bylica.

•    Europejski Program Edukacyjny „Sokrates – Comenius” (2000-2003)
•    Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
•    Projekt  „DiAMEnT” (szkoła brała udział)
•    Projekt „Nowe światło – lepsza przyszłość”
•    Program „Szkoła bez przemocy”
•    Program „Owoce w szkole”
•    Program „Mleko z klasą”
•    Europejski Projekt Edukacyjny e-Twinning (2011-2012)
„Spotkania europejskich przyjaciół”, „Podobieństwa i różnice”
Szkoła w Kamieniu utrzymuje kontakty międzynarodowe w tym: wymiany uczniów i nauczycieli.

Szkoły Partnerskie:

 • Liceo Statale delle Scienze Umane „S. Anguissola”, Cremona (Włochy)
 • Zakladna skola sv. Jozefa, Pribinova (Słowacja)
 Steierische Hauptschule Rottenmann (Austria)
 • Rokland Skole (Rokland, Norwegia)
 • Strzelecka Szkoła Podstawowa (Strzelczyska, Ukraina)
 • Základní škola Černošice

  Zajęcia pozalekcyjne realizowane w naszej szkole:
•    Koło geograficzne, matematyczne, plastyczne, j. angielskiego, historyczne, dziennikarskie, misyjne, florystyczne, orgiami, gimnastyka korekcyjna, SKS, teatralno-artystyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Cykliczne imprezy i uroczystości:
•    Akademie związane ze Świętami Narodowymi
•    Zabawa Andrzejkowa i Karnawałowa
•    Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy
•    Dni Ziemi, Sprzątanie Świata
•    Dzień Sportu, Dzień Życzliwości
•    Promocja zdrowego żywienia
•    Wycieczki klasowe i szkolne

Partnerzy szkoły:
•    Towarzystwo Przyjaciół Kamienia
•    Nadleśnictwo Krzeszowice

Bieżące informacje o działaniach naszej szkoły zamieszczone są na stronie internetowej.