Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Tydzień dla zdrowia

Dzieci mogły zobaczyć różne ziarna zbóż, mąkę pszenną i żytnią. Wszyscy mogli degustować różnego rodzaju pieczywo otrzymane z piekarni i zaprzyjaźnionych sklepów. Uczniowie mogli również poczęstować się owocami. W czwartek i piątek chętne dzieci spędziły przerwy na sali gimnastycznej. Zamiast spędzania czasu w tradycyjny sposób uczestniczyli w różnych zajęciach ruchowych. Akcja ta dostarczyła wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu zaszczepiliśmy w uczniach zasady zdrowego stylu życia, które będą miały wpływ na nich w przyszłości.