Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

"Rajcuś krakowski"

W trakcie zajęć  dzieci poznały przygody wesołego chłopca, który dzięki swoim
pomysłom został mianowany Rajcusiem. Spotkanie pozwoliło  odkryć wiele
tajemnic  z życia dawnych mieszkańców Krakowa - sposób ubierania, dawne
słowa    i  zawody. Dowiedziały się co robił garncarz, ludwisarz, czym były ciżemki,
kiesa czy wilkierz. Podsumowaniem konkursu będzie wykonanie prac plastycznych
pt: „Kraków – Nasza Duma, Nasz Skarb! , w których uczniowie w grupach
zaprezentują swoje obserwacje dotyczące Krakowato co ich zachwyca, o czym
marzą, a czego się wstydzą.