Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Gminny Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Wszystko dla Niepodległej”

Wyniki:
I miejsce – Zofia Brzezińska uczennica ze Szkoły Podstawowej w Wołowicach
II miejsce – Kacper Mlostek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej
III miejsce – Maciej Mastek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej
Wyróżnienia:
Sabina Kuglin ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu
Marcelina Irlik ze Szkoły Podstawowej w Czułówku.
W tym dniu zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym udział w części plastycznej konkursu.
Tym razem Jury w składzie: P. Renata Bylica – dyrektor szkoły w Kamieniu, p. Marta Piętak – nauczyciel muzyki i języka polskiego
w Kamieniu, oraz p. Wiesław Pastuła – nauczyciel plastyki postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce – Gabriela Rosek – szkoła podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
II miejsce – Anna Ciszewska – Szkoła Podstawowa w Rusocicach
III miejsce – Aleksandra Chmielik – Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Wyróżnienia: Aleksandra Kosek – Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
                        Jakub Madej – Szkoła Podstawowa w Wołowicach
                        Barbara Kapusta – Szkoła Podstawowa w Rybnej
Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy, zwycięzcom zaś serdecznie gratulujemy.
Słowa podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Renaty Bylicy za pomoc i wsparcie podczas przygotowań i przebiegu konkursu oraz do wójta gminy Czernichów Pana Szymona Łytka za ufundowanie wspaniałych nagród dla uczestników.
Organizatorzy: Marta Piętak i Wiesław Pastuła