Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Aktualności

Śniadanie daje moc

   Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień, dlatego 8 listopada uczniowie klas I-III włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
    Dzieci przyniosły do szkoły potrzebne produkty i wykonały zdrowe, pożywne kanapki, które następnie zjadły. Wspólne śniadanie było dla nas świetną zabawą, a zarazem nauką o tym jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

           

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

     11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości – 
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. 

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. 
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Dzień Krajobrazu 2018

Działania w ramach Dnia Krajobrazu:

  1. Spacery krajobrazowe połączone z oceną krajobrazu pod kątem roślinności, rzeźby terenu, zabudowy, ogólnej estetyki i planowania zmian w kontekście haseł: Mój krajobraz – współtworzę i chronię oraz Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas.
  2. Oglądanie filmu animowanego udostępnionego przez GDOŚ dotyczącego wpływu człowieka na zmiany w krajobrazie.
  3. Gazetki ścienne m.in. z wykorzystaniem plakatów dotyczących Dnia Krajobrazu 2018.
  4. Realizacja konkursu fotograficznego pt. Piękno wokół nas – krajobraz mojej okolicy Fotografie uczniowie wykonywali w czasie indywidualnych spacerów, przesyłali nauczycielom w wersji elektronicznej, a następnie odbyło się głosowanie i wybór najlepszych zdjęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; w ocenie fotografii uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły z klas IV-VIII oraz III klasy gimnazjalnej, a także nauczyciele.  Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na krajobraz Małej Ojczyzny i spowodowanie większej aktywności na świeżym powietrzu. Dodatkową wartością był wzrost kompetencji w zakresie TIK.
    Oglądnij zdjęcia konkursowe
  

Odblaskowa Szkoła

    Szkoła Podstawowa w Kamieniu nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Przystępując po raz kolejny do programu „Odblaskowa Szkoła” chcieliśmy zwrócić uwagę na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowania wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację powyższych założeń. W działalność zaangażowani  byli  uczniowie kl. I – III i kl. IV – VI, nauczyciele  i rodzice. Dla klas młodszych przeprowadzono konkurs plastyczny „Jestem widoczny na drodze”. Dla uczniów starszych konkurs literacki „ List do użytkowników drogi” oraz konkurs na ulotkę „ Jestem bezpieczny na drodze”. Promocji i popularyzacji bezpieczeństwa miały służyć też wykonane przez uczniów gazetki ścienne.

Zaczarowany Świat Nauki

   Końcem października świetliczaki rozpoczęły cykl zajęć pod hasłem "Zaczarowany świat nauki". Przez kolejne miesiące dzieci będą uczestniczyć w innowacji, mającej na celu rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji
i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

   Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłem :  "Woda -  niezwykła substancja".